Wagyurasen i USA

Wagyu omfattar flera olika linjer i Japan och de dominerande linjerna bland svarta wagyu-djuren är Tajima, Tottori, Shimane och
Okayama
.
Den rödbruna wagyulinjen som härstammar från ön Kyushu är Kochi och Kumamoto.
Japan har exportförbud på rasen sedan 1910 eftersom djuren anses vara en nationalklenod, men på 1970-talet och 1993 och 1994 fick man exporttillstånd för ett fyrtiotal djur med olika genetiska linjer för ett forskningspojekt vid University of Seattle, Washington där man studerade hur olika typer av foder påverkade köttets egenskaper.

Efter projektets slut köptes de kvaravarande djuren av några ranchägare som därifrån började bygga upp rasen i USA.
Idag (2011) finns det ca 2,000 renrasiga wagyudjur i USA. Ett mycket litet antal djur går årligen till slakt i USA eftersom besättningarna även där är under uppbyggnad.

Ca 98% av allt kött som i USA säljs som “Wagyu” är inte renrasigt utan är korsningar mellan wagyu och t. ex. Black Angus och har därmed inte samma fina egenskaper som renrasigt wagyukött.