Wagyu i Sverige

2004 förvärade Anders Larson Värmvik Säteri och lät rusta upp gården under de kommande åren och 2007 beslöt han att starta uppfödning av wagyuboskap på säteriet.
Genom embryotransfer från wagyudjur i USA föddes under 2008 och 2009 43 friska wagyukalvar på Värmvik. Besättningen är 2011 fortfarande under uppbyggnad och omfattar i april 2011 ca 65 djur.

Värmvik har en unik genbank av wagyu bestående av både embryon och sperma från de bästa genetiska linjerna utanför Japan.
Flera av djuren som avses gå till slakt det närmaste året har tjurarna Fukutsuru 068, Michifuku och Sanjirou som fäder.

Alla har dokumenterat bra marmorering i sina avkommor och är samtliga från Tajimalinjen i Japan.
Tillgången på wagyukött från Värmvik kommer att vara begränsad de närmaste åren och endast ett begränsat antal djur kommer att slaktas årligen.

Värmvik säljer sitt wagyukött under det paneuropeiska varumärket iWagyu®.