Historia om Wagyu

Bakgrund Historien om wagyurasen i Sverige börjar i Japan. Ordet wagyu är japanska och betyder “japansk nötboskap”.
Wagyukött blev världsberömt under namnet “Kobekött”, som är kött från wagyudjur uppfödda i Kobedistriktet i Japan.

Japanska myndigheter har skyddat namnet Kobekött och endast kött producerat från djur i Kobedistriktet får kallas Kobekött.
Wagyurasen har specifika genetiska egenskaper som ger ett utsökt mört, välsmakande och näringsriktigt kött.
Wagyu kan födas upp varsomhelst i världen och får kallas “fullblodswagyu” eller “100% wagyu” så länge man kan spåra den genetiska linjen genom DNA provtagning.

Ursprungligen användes nötkreatur av rasen wagyu endast som dragdjur för plogar och vagnar i Japan.

Djuren var särskilt utvalda och avlade för att kunna klara hårda arbetsförhållanden. Därför har rasen under århundraden utvecklat intramuskulära fettceller som utgjorde en snabbt tillgänglig energikälla vid arbete.
Enligt månghundraåriga japanska traditioner låter man boskapen växa långsamt och i en stressfri miljö.

Aktuellt

Pressrelease
6 april Grand Stockholm