Hälsosamt kött

Wagyuköttet är inte bara oerhört mört och smakrikt
utan också sannolikt det mest hälsosamma röda kött
man kan äta.
Mer än hälften av allt intramuskulärt fett i wagyukött
består av omättade fettsyror vilket minskar totala
kolesterolhalten samtidigt som de ökar det bra
kolesterolet (HDL).
En studie från Mayokliniken i USA påvisar att de
fleromättade fettsyrorna samt Omega 3 vilket finns
rikligt i wagyukött kan minska risken för hjärt- och
kärlsjukdomar genom att minska andelen dåligt
kolesterol (LDL).
Omega 3 antas också minska riskerna för depression,
Alzheimer’s, högt blodtryck och vissa cancerformer.
Intensiv forskning pågår inom dessa områden.